Velg en side

Vurderer nytt utlån med 9 % årlig renter

av | okt 2, 2020

Nå har det kommet et nytt lån via crowdlending-plattformen Kameo. Dette lånet tilbyr 9 % årlig rente og er i følge Kameo vurdert til å innfri risikoklasse B. Umiddelbart er det noen røde varsellamper som blinker da næringseiendommen som danner sikkerhet for lånet befinner seg i Sør-Varanger kommune. I tillegg forteller flyfoto en historie om en «bygård» med mosegrodd tak og dermed et mulig fuktproblem. Spørsmålet er om en skal fokusere på dette, eller om en skal fokusere på tallene som er oppgitt i prospektet?

Flyfoto Kameo Crowdlending

Beklageligvis er detaljert prospekt låst før en logger seg inn med bruker på plattformen til Kameo, så jeg vet ikke hvor mye av detaljene fra prospektet jeg har lov å gjengi her. Heldigvis er det helt gratis å opprette konto hos Kameo og en forplikter seg heller ikke til å tegne noen lån. For å åpne konto trenger du kun BankID samt IBAN nummer til bankkontoen din (BIC og IBAN nummer kan finnes her).

Lånedetaljer crowdlending

Ut fra prospektet virker det som lånet har god sikkerhet i eiendommen da totalt lån utgjør 71% av eiendomens verditakst. I tillegg har selskapet tilfredsstillende lønnsomhet og soliditet, men scorer dårlig på likviditet. Kanskje noen på #finanstwitter kan hjelpe meg med en videre analyse av dette lånet?

Generelt om crowdlending?

Crowdlending er et relativt nytt konsept i Norge, der private investorer kan investere direkte i lån til småbedrifter og eiendomsprosjekt. Selv har jeg et ønske om økt eksponering mot eiendomssektoren og ønsker derfor å investere i passende eiendomsprosjekt som dukker opp. Ved valg av crowdlendingplattform har jeg gått for Kameo som har drevet en veletablert crowdlendingvirksomhet siden 2014.

Kameo crowdlending

De som forklarer konseptet med crowdlending best er kanskje Kameo selv. Ta en titt på videoen under hvis du vil lære mer om hvordan denne typen investeringer fungerer.

Hvordan utbetales renten ved crowdlending?

Rentene på beløpet du låner ut utbetales på månedlig basis. Hvor store renteinntekter lånet eventuelt vil innbringe hver måned finner en alltid under det relevante låneprospektet på Kameo. Her kan en trykke på knappen under betalingsplan for å se nøyaktig hvor store utbetaling en får per måned for utlånt beløp.

Risiko ved crowdlending

Som med alle andre typer investeringer er det også muligheter for å tape penger ved crowdlending. Under hvert aktuelle lån på siden til Kameo er risikoen vurdert og inndelt i risikoklasse A til E. På denne siden hos Kameo kan du lese mer om hva de ulike risikoklassene innebærer.

Risiko crowdlending

Låner jeg ut eller venter jeg på neste lån?

Som alltid er det en gylden regel at en aldri investerer mer enn en har råd til å tape. Selv vurderer jeg å gå inn med 1000 NOK på dette lånet som vil bli nr. 2 i min crowdlendingportefølje. Ved å lufte mulige investeringer på #finanstwitter kan det dukke opp momenter jeg selv ikke har tenkt på. Da er det fullt mulig å trekke seg fra lånet før tegningsperioden er over.

Fremover kommer jeg til å følge opp med nye innlegg når rentene begynner å dryppe inn på konto, samt når neste spennende låneprosjekt dukker opp på plattformen. Målet er å investere relativt små beløp spredt over mange lån for å oppnå god diversifisering og dermed redusere den totale risikoen.

Husk at du alltid setter deg inn i risiko for tap og gevinst før du gjør egne investeringer. Lykke til!

Prospekt lån nr 2 corwdlending

Se alle tilgjengelige lån på plattformen

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.