Velg en side
På flyttefot med ASK – del 1

På flyttefot med ASK – del 1

På flyttefot med ASK – del 1

Jeg har tidligere hatt alle mine aksjekontoer samelet hos Nordnet grunnet konkurransedyktige priser og stort utvalg av aksjer og fond. Fra og med 1. september 2020 innfører Nordnet noe de har valgt å kalle plattformavgift på alle fond. Etter denne endringen vil noen aktivt forvaltede fond bli billigere, mens indeksfond blir lagt dyrere. Nordnet priser seg rett og slett helt ut av markedet for indeksfond med denne endringen. De billigste fondene hos Nordnet får en årlig plattformavgift på 0,3 %, mens populære fond som  KLP AksjeVerden indeks får en total årlig avgift på 0,39 % (0,18 tidligere). Dette taper en store summer på i lengden, så nå har jeg pakket sammen min aksjesparekonto hos Nordnet og er på flyttefot.

Les hvordan du taper hele 388 406 NOK

på å ha fondet KLP Aksjeverden indeks stående på aksjesparekonto hos Nordnet fremfor å flytte det til annen tilbyder uten plattformavgift på indeksfond.

Så kort om hvilke kriterier jeg har for ny aksjesparekonto. Kontoen skal primært brukes til investering i globale indeksfond og jeg ser da etter:

 

  • Lavest mulig årlige kostnader på indeksfond (plattformavgift + forvaltningshonorar)
  • Godt utvalg av de mest populære indeksfondene
  • Brukervennlighet

Hva må en tenke på før aksjesparekontoen flyttes?

En gjenganger når en flytter aksjesparekonto er at denne prosessen tar tid. Mye tid! En må forvente at det kan gå 1-3 måneder avhengig av hvor mange aksjefond en har på kontoen. En må også sjekke at ny tilbyder har samme fond i sitt fondsutvalg. For å korte ned flyttetiden og gjøre flytteprosessen enklere, kan en vurdere å først selge unna alle fond på kotoen. Da flytter en konto som kun inneholder kontanter, noe som i teorien skal gå langt raskere. Som regel er det ikke kjøp- og salgsavgift på de mest populære fondene, så en taper ikke noe penger på å ta denne «vårrengjøringen» før flytting.

Ulempen med denne metoden er jo at pengene er ute av aksjemarkedet i flytteperioden, slik at en kan gå glipp av eventuell oppgang i markedet. På den annen side er fondene låst i flytteperioden dersom en velger å flytte konto med fond, noe som betyr at en ikke kan endre porteføljen i denne perioden på 1-3 måneder.

Jeg åpner konto i 3 ulike banker

På twitter er det mange som har spurt hvilken nettbank jeg flytter aksjesparekontoen til, hvilke indeksfond de ulike bankene tilbyr og generelt om brukervennlighet og kostnader. For å finne ut av dette har jeg åpnet aksjesparekonto i tre banker. Bankene jeg har valgt er Sbanken, Nordea og KLP. Jeg var også innom tanken på å opprette ASK hos DNB, men i følge prospektet for eksempelvis DNB Global Indeks A, er fondet klargjort for Andelsklasse N. For andelsklasse N kommer i tillegg plattformavgift på 0,15 %. Total kostnad for dette indeksfondet blir da 0,29 %. Foreløpig er det frivillig om en vil velge andelsklasse N for fond og indeksfond hos DnB.

-DNB innfører en ny andelsklasse med lavere pris som kundene nå kan velge å bytte over til. På sikt vil alle kunder bli flyttet over til denne klassen

Håkon Hansen

Konserndirektør i DNB Asset Management

DNB GLOBAL INDEKS A

I følge en uttalelse fra konserndirektør i DNB Asset Managment skal alle kunder flyttes over til andelsklasse N på sikt. Dette skaper usikkerhet om indeksfond vil være like gunstig priset hos DNB i fremtiden, som det er i dag. På grunn av denne usikkerheten vedrørende fremtidig prismodell har jeg valgt å ikke oprette aksjesparkonto hos DNB i denne omgang.

Som nevnt valgte jeg etter litt forundersøkelser å opprette ASK i Sbanken, Nordea og KLP. Alle tre bankene er konkurransedyktig på indeksfond ved at de har lave årlige avgifter. Nå lurer dere sikkert på hvor lang tid det tok å opprette tre aksjesparekontoer i tre forskjellige banker? Totalt sett tok dette litt over en halvtime.

Siden jeg ønsker å sjekke ut hvilke av disse tre aktørene som passer best for mitt behov, har jeg i første omgang valgt å sette over 5000 NOK på hver aksjesparekonto. Når jeg om kort tid bestemmer hvor min aksjesparekonto skal få nytt hjem, vil jeg overføre den gamle kontoen fra Nordnet.

I del 2 av denne artikkelserien kommer jeg til å se på brukervennlighet, kostnader og fondsutvalg for de ulike tilbyderne. Følg med og still gjerne spørsmål i kommentarfeltet under dersom det er noe dere vil jeg skal sjekke ut for dere.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.

Hvordan flytte penger fra BSU til aksjesparekonto?

Hvordan flytte penger fra BSU til aksjesparekonto?

Hvordan flytte penger fra BSU til aksjesparekonto?

BSU konto er en gavepakke til unge voksne som sparer til sin første bolig i dagens krevende boligmarked. I tillegg til relativt gunstig sparerente, får en et årlig skattefradrag på 20 % av sparebeløpet som en har satt inn på BSU-kontoen. Men hva med de som alt har kjøpt sin første bolig, og som i tillegg bikker den magiske grensen på 34 år eller 300 000 kr på BSU-kontoen? For disse skisserer banken 2 mulige alternativer:

1. Benytte BSU kontoen til å nedbetale boliglånet

2. La pengene stå på BSU kontoen og rente seg (noen ganger til redusert rente)

Alternativ 1 er utvilsomt gunstig for de som har mye gjeld på boligen i forhold til markedsverdi. Dersom en nedbetaler deler av boliglånet med BSU kontoen, og lånet kommer under 75 % av boligens markedsverdi, vil du få lavere renter på boliglånet og dermed spare en hel del penger hvert år.

Alternativ 2 er gunstig for de med middels stort boliglån, som allerede har gunstig rente siden lånet er under 75 % av boligens markedsverdi. Så lenge BSU-kontoen gir høyere renter en rentene på boliglånet, vil det lønne seg å la pengene stå på denne kontoen og rente seg. Noen banker senker rentene på BSU-kontoen det året innehaveren fyller 34 år. En bør derfor ta kontakt med banken der en har BSU konto og forhøre seg om rentene på BSU endres etter fylte 34.

Men nå tenker du kanskje på overskriften på denne blogposten. Til dere som alltid ønsker å optimalisere egen økonomi for best mulig avkastning skal jeg skissere et tredje alternativ. Dette er alternativet passer best for de som har lang sparehorisont (20-30 år) og er komfortabel med økt risiko for å oppnå økt avkastning:

3. Benytt BSU kontoen til å nedbetale deler av boliglånet, før en igjen øker boliglånet med 300 000 kr

Alternativ 3 er beklageligvis ingen magisk knapp som kan konvertere BSU kontoen direkte til en aksjesparekonto (ASK). Beklager til alle de som føler seg lurt på bakgrunn av overskriften. For å bruke BSU pengene til andre formål (uten å måtte betale tilbake skattefordelen) må BSU-pengene først benyttes til nedbetaling av boliglånet.

Hvordan gjøres dette i praksis på korrekt måte?

Som nevnt over må pengene på BSU konto benyttes til kjøp av bolig, eller nedbetaling på eksisterende boliglån, for at mottatt skattefordel ikke må betales tilbake. En må derfor kontakte sin bankforbindelse og gi beskjed om at en ønsker å benytte BSU kontoen til å nedbetale boliglån på vanlig måte. Har en BSU-konto og boliglån i ulike banker, er det erfaringsmessig enklest å samle begge på kopi i samme e-post slik at de kan utveksle nødvendige papirer og formaliteter.

Når BSU pengene er brukt til å nedbetale deler av boliglånet kan en gå over til steg 2. Her kontakter du banken med forespørsel om å øke boliglånet tilsvarende BSU summen. En bør imidlertid la det gå litt tid mellom nedbetalingen og økningen av lånet slik at en er sikker på at det oppfattes som to separate økonomiske transaksjoner. Eksempelvis kan en nedbetale deler av boliglånet på slutten av et kalenderår og øke boliglånet i påfølgende kalenderår. Dermed kan ingne trekke i tvil at du faktisk har benyttet BSU-kontoen til det den er ment for, nemlig betaling av bolig.

Hva er risikoen og for hvem passer denne stratergien?

Hovedrisikoen er at en kan oppnå langt lavere avkastning enn om en lot pengene stå på BSU konto og tjene risikofri renter. Eller at avkastningen er lavere enn hva en kunne oppnådd gjennom stigning i boligprisene dersom en betalte ned deler av boliglånet. I verste fall kan hele kapitalen fra BSU kontoen gå tapt om en investerer uforsiktig i enkeltaksjer eller andre finansieller instrumenter med stor grad av risiko.

Denne stratergien passer derfor best for privatinvestorer med lang tidshorisont og som er godt kjent med risikoen som er forbundet med investeringer i aksjer, fond og andre finansielle instrumenter. For å oppnå en meravkastning i forhold til de andre to alternativene ville jeg utelukkende investert pengene i globale indeksfond eler brede indeksfond som S&P 500, med en tidshorisont på 20-30 år. I tillegg ville jeg delt opp investeringen etter «dollar cost averaging» prinsippet over 2-5 år for å redusere risikoen ytterligere. 

Hvilken avkastning kan en eksempelvis forvente seg?

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning! Dette er innprentet på alle prospekter for aktivt forvaltede aksjefond og indeksfond. Likevell kan en få en viss pekepinn på hvilken fremtidig gjennomsnittlig avkastning en kan forvente seg  dersom en ser på grafene for store brede indekser som S&P 500 og MSCI World Index.

Ser en på S&P 500 har denne en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,8 % når en ser på de siste 90 årene.

Ser en på MSCI World Index har denne en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10.37 % når en ser data siden oppstart.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.