Velg en side
Hva er Inverted Yield Curve?

Hva er Inverted Yield Curve?

Hva er Inverted Yield Curve?

Inverted Yield Curve er en indikator som varsler en nært forestående resesjon i den amerikanske økonomien. Denne indikatoren har predikert alle de store fallene på de amerikanske hovedindeksene siden 1969. Rent teknisk er Yield Curve renten på amerikanske statsobligasjoner, der rentene plottes i en graf som funksjon av løpetiden på obligasjonene. Når rentekurven er normal er renten på statsobligasjoner med kort løpetid lavere enn renten på samme type obligasjoner med lang løpetid. Ved en invertert rentekurve (Inverted Yield Curve) vil renten på statsobligasjoner med løpetid på 3 måneder være høyere enn for de med løpetid på 10 år. På grafene under er det vist eksempler på en normal rentekurve og en invertert rentekurve.

Hva forårsaker at rentekurven inverterer?

Rentene på amerikanske statsobligasjoner med kort løpetid styres i all hovedsak FED, mens rentene på obligasjoner med lang løpetid styres av av tilbud og etterspørsel. Avhengig av hvilken pengepolitikk FED ønsker, settes styringsrenten i utlånsmarkedet og denne guider den venstre halvdelen av rentekurven opp eller ned. Den høyre halvdelen av rentekurven (halen) blir satt på bakgrunn av daglig obligasjons-akusjoner. Her konkurrerer de store bankene og andre finansielle instituasjoner om å kjøpe de ulike statsobligasjonene med lenger løpetid. Hvordan disse auksjonene avholdes er forenklet forklart i videoen under.

I et stigende aksjemarked (bull marked) vil det være mange mulige alternative investeringer som gir god avkastning, og en må derfor tilby en høyere risikopremie for å lokke kjøperne til å binde pengene i langsiktige obligasjoner. I et stigende marked vil det derfor være høyere renter på obligasjoner med 10 års løpetid, enn på obligasjoner med 3 måneders løpetid, siden investorne forlanger en større risikopremie for å binde kapitalen i finansielle instrumenter med lang løpetid.

For at rentekurven skal invertere må det være stor etterspørsel etter statsobligasjoner med lang løpetid (10 år) og liten etterspørsel etter statsobligasjoner med kort løpetid (3 måneder). Dette forårsakes som regel av at majoriteten av investorene får et fundamentalt negativt syns på markedet. De ønsker da å sikre trygg og langsiktig fast avkastning på investeringene sine ved å kjøpe amerikanske statsobligasjoner med lang løpetid. Disse har historisk sett blitt regnet som en trygg havn i urolige økonomiske tider. Rentene på statsobligasjoner med lang løpetid presses da ned av markedet, og det oppstår en invertering av rentekurven der rentene på kortsiktig statsgjeld overskrider nivået på rentene på langsiktig statsgjeld.

Hvor treffsikker er denne indikatoren?

Invertert rentekurve har siden 1969 alltid blitt etterfulgt av en resesjon i aksjemarkedet. I tabellen under er det vist statistikk helt tilbake siden 1926. Ingen invertering betyr at rentekurven ikke viste tegn til invertering før et børskrakk/resesjon. Falsk positiv vil si at rentekurven inverterte, men at det ikke ble etterfulgt av noe fall i aksjemarkedet.

Rentekurven inverterte sist i mars 2019 da 3 måneders renten var høyere enn 10 års renten på amerikanskje statsobligasjoner. Ser vi på de to foregående finanskrisene tok det henholdsvis  970 dager og 1118 dager fra rentekurven inverterte (i 2000 og 2006) til bunnen var nådd for S&P 500 indeksen.

Hvordan kan en utnytte dette til sin fordel?

Kontanter er kongen i urolige tider på børsen. En invertert rentekurve sier lite om hvor lang tid det er til en etterfølgende resesjon, slik at det er vanskelig å treffe toppen for å selge før aksjemarkedet faller. Plasserer en derimot deler av kapitalen i kontanter og venter er en godt rigget før et eventuelt «salg» i aksjemarkedet. Uavhengig av om man investerer i indeksfond, utbytteaksjer eller vekstaksjer vil det være mye å tjene på å sitte på kontanter, for så å kjøpe når markedet har falt 40-50 % i verdi.

Warren Buffett sitter per dags dato med en kontantbeholdning på 122 milliarder USD i selskapet Berkshire Hathaway. Dette tilsvarer 11,9 % av totalverdien for A- og B-aksjene i Berkshire Hathaway (BRK.A og BRK.B). Jeg tenker det kan være fornuftig å følge samme stratergi. Mitt personlige mål er derfor å sitte på 150k i kontanter før vi når bunnen av aksjemarkedet etter neste finanskrise.

%

Oppnådd sparemål

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.