Velg en side

På flyttefot med ASK – del 1

av | aug 31, 2020

Jeg har tidligere hatt alle mine aksjekontoer samelet hos Nordnet grunnet konkurransedyktige priser og stort utvalg av aksjer og fond. Fra og med 1. september 2020 innfører Nordnet noe de har valgt å kalle plattformavgift på alle fond. Etter denne endringen vil noen aktivt forvaltede fond bli billigere, mens indeksfond blir lagt dyrere. Nordnet priser seg rett og slett helt ut av markedet for indeksfond med denne endringen. De billigste fondene hos Nordnet får en årlig plattformavgift på 0,3 %, mens populære fond som  KLP AksjeVerden indeks får en total årlig avgift på 0,39 % (0,18 tidligere). Dette taper en store summer på i lengden, så nå har jeg pakket sammen min aksjesparekonto hos Nordnet og er på flyttefot.

Les hvordan du taper hele 388 406 NOK

på å ha fondet KLP Aksjeverden indeks stående på aksjesparekonto hos Nordnet fremfor å flytte det til annen tilbyder uten plattformavgift på indeksfond.

Så kort om hvilke kriterier jeg har for ny aksjesparekonto. Kontoen skal primært brukes til investering i globale indeksfond og jeg ser da etter:

 

  • Lavest mulig årlige kostnader på indeksfond (plattformavgift + forvaltningshonorar)
  • Godt utvalg av de mest populære indeksfondene
  • Brukervennlighet

Hva må en tenke på før aksjesparekontoen flyttes?

En gjenganger når en flytter aksjesparekonto er at denne prosessen tar tid. Mye tid! En må forvente at det kan gå 1-3 måneder avhengig av hvor mange aksjefond en har på kontoen. En må også sjekke at ny tilbyder har samme fond i sitt fondsutvalg. For å korte ned flyttetiden og gjøre flytteprosessen enklere, kan en vurdere å først selge unna alle fond på kotoen. Da flytter en konto som kun inneholder kontanter, noe som i teorien skal gå langt raskere. Som regel er det ikke kjøp- og salgsavgift på de mest populære fondene, så en taper ikke noe penger på å ta denne «vårrengjøringen» før flytting.

Ulempen med denne metoden er jo at pengene er ute av aksjemarkedet i flytteperioden, slik at en kan gå glipp av eventuell oppgang i markedet. På den annen side er fondene låst i flytteperioden dersom en velger å flytte konto med fond, noe som betyr at en ikke kan endre porteføljen i denne perioden på 1-3 måneder.

Jeg åpner konto i 3 ulike banker

På twitter er det mange som har spurt hvilken nettbank jeg flytter aksjesparekontoen til, hvilke indeksfond de ulike bankene tilbyr og generelt om brukervennlighet og kostnader. For å finne ut av dette har jeg åpnet aksjesparekonto i tre banker. Bankene jeg har valgt er Sbanken, Nordea og KLP. Jeg var også innom tanken på å opprette ASK hos DNB, men i følge prospektet for eksempelvis DNB Global Indeks A, er fondet klargjort for Andelsklasse N. For andelsklasse N kommer i tillegg plattformavgift på 0,15 %. Total kostnad for dette indeksfondet blir da 0,29 %. Foreløpig er det frivillig om en vil velge andelsklasse N for fond og indeksfond hos DnB.

-DNB innfører en ny andelsklasse med lavere pris som kundene nå kan velge å bytte over til. På sikt vil alle kunder bli flyttet over til denne klassen

Håkon Hansen

Konserndirektør i DNB Asset Management

DNB GLOBAL INDEKS A

I følge en uttalelse fra konserndirektør i DNB Asset Managment skal alle kunder flyttes over til andelsklasse N på sikt. Dette skaper usikkerhet om indeksfond vil være like gunstig priset hos DNB i fremtiden, som det er i dag. På grunn av denne usikkerheten vedrørende fremtidig prismodell har jeg valgt å ikke oprette aksjesparkonto hos DNB i denne omgang.

Som nevnt valgte jeg etter litt forundersøkelser å opprette ASK i Sbanken, Nordea og KLP. Alle tre bankene er konkurransedyktig på indeksfond ved at de har lave årlige avgifter. Nå lurer dere sikkert på hvor lang tid det tok å opprette tre aksjesparekontoer i tre forskjellige banker? Totalt sett tok dette litt over en halvtime.

Siden jeg ønsker å sjekke ut hvilke av disse tre aktørene som passer best for mitt behov, har jeg i første omgang valgt å sette over 5000 NOK på hver aksjesparekonto. Når jeg om kort tid bestemmer hvor min aksjesparekonto skal få nytt hjem, vil jeg overføre den gamle kontoen fra Nordnet.

I del 2 av denne artikkelserien kommer jeg til å se på brukervennlighet, kostnader og fondsutvalg for de ulike tilbyderne. Følg med og still gjerne spørsmål i kommentarfeltet under dersom det er noe dere vil jeg skal sjekke ut for dere.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.