Velg en side
Slik kommer du i gang med crowdlending

Slik kommer du i gang med crowdlending

Slik kommer du i gang med crowdlending

Crowdlending er et relativt nytt konsept i Norge der privatpersoner og små investorer kan investere direkte i lån til bedrifter og eiendomsprosjekter. Utlån av denne typen gir en solid årlig renteinntekt på 8-11 % og gir en mulighet til å gjøre investeringer som tidligere kun har vært forbeholdt banker og finansinstitusjoner.

Crowdlending/crowdfunding blir ofte omtalt som folkefinansiering på godt norsk. De som forklarer konseptet med crowdlending best er kanskje Kameo selv. Ta en titt på videoen under hvis du vil lære mer om hvordan denne typen investeringer fungerer.

Hvordan komme i gang med utlån?

Ved valg av crowdlendingplattform har jeg gått for Kameo som har drevet en veletablert crowdlendingvirksomhet siden 2014. Det å opprette konto hos Kameo er helt gratis og en betaler ingenting før en eventuelt velger å finansiere et lån gjennom plattformen. For å åpne konto trenger du kun BankID samt IBAN nummer til bankkontoen din (BIC og IBAN nummer kan finnes her).

Kameo-hvordan-det-fungerer

Fordelen med å opprette konto allerede i dag er at du da får informasjon om nye spennende lån på plattformen direkte tilsendt på e-post. Du får også mulighet til å se detaljer om lånet som er låst for andre besøkende på nettsiden. Disse lånedetaljene og betingelsene er avgjørende for å kunne vurdere risiko ved lånene og dermed gjøre de riktige investeringene. Klikk på knappen under for å bli tatt direkte til siden der du kan opprette ny konto:

Kameo crowdlending

Det legges ut 2-3 nye lån på plattformen i måneden og nye lån blir som regel fulltegnet i løpet av et par dager. Under kan du se alle de siste lånene som er tilgjengelig på crowlendingsplattformen.

Siste lån på plattformen

7 % årlig rente

Risikoklasse B

Første prioritets pant i eiendom

100 % fulltegnet

8 % årlig rente

Risikoklasse B

Første prioritets pant i eiendom

100 % fulltegnet

10 % årlig rente

Risikoklasse C

Andre prioritets pant i eiendom

100 % fulltegnet

9 % årlig rente

Risikoklasse C

Første prioritets pant i eiendom

Leiligheter solgt på forhånd

100 % fulltegnet

8 % årlig rente

Risikoklasse B

Første prioritets pant i eiendom

Garantert fulltegnet lån

100 % fulltegnet

10 % årlig rente

Risikoklasse C

Andre prioritets pant i eiendom

Morselskapsgaranti på lånebeløpet

100 % fulltegnet

9 % årlig rente

Risikoklasse C

Første prioritets pant i eiendom

To forhåndssalg

Hvordan utbetales renten på lånet?

Rentene på beløpet du låner ut utbetales på månedlig basis. Hvor store renteinntekter lånet eventuelt vil innbringe hver måned finner en alltid under det relevante låneprospektet på Kameo. Her kan en trykke på knappen under betalingsplan for å se nøyaktig hvor store utbetaling en får per måned for utlånt beløp. Rentene kan enten tas ut av konto, eller brukes til å finansiere nye lån dersom du ønsker å tvide låneporteføljen din.

Risiko ved crowdlending

Når jeg diskuterer crowdlending med venner og bekjente får jeg alltid mange ulike spørsmål og innspill vedrørende finansieringsformen. Noen av de vanligste er gjengitt under i anonymisert form.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.

«Kjipt å låne til 9+ % rente i dag, er man ikke passe desperat da?»

«Det virker for lett, så føler det bør være en bakside jeg ikke ser.»

«Alltid lurt på hvorfor et selskap ikke kan låne penger av en vanlig bank.»

Jonas Bergman hos Kameo har besvart mange av disse spørsmålene i et blogginnlegg. En av hovedgrunnene til at eiendomsselskaper velger Kameo ved nye prosjekter er at Kameo tilbyr mer fleksible vilkår og smidigere håndtering enn hva banken tilbyr. Et annet moment er at Kameo har langt kortere behandlingstid enn tradisjonelle banker og at selv om det er høyere rente på lånet via crowdlending så tjener selskapene dette inn ved å kunne fullføre prosjektet raskere. Det siste momentet som nevnes er at banker generelt bare tillater finansiering av et prosjekt om gangen, noe som hindrer selskaper i å vokse. Hos Kameo kan selskapene få flere lån parallelt hvis andre betingelser er innfridd og kan dermed ekspandere raskere.

Som med alle andre typer investeringer er det mulighet for å tape penger også ved crowdlending. Under hvert aktuelle lån på siden til Kameo er risikoen vurdert og inndelt i risikoklasse A til E. På denne siden hos Kameo kan du lese mer om hva de ulike risikoklassene innebærer.

Risiko crowdlending

Risikoen som er skissert over forutsetter at du sprer investeringene ut over flere lån. Som alltid er det en god tommelfingerregel at en aldri investerer mer enn en har råd til å tape. For å lære mer om crowdlending har jeg startet forsiktig med 1000 NOK for hvert av lånene jeg har investert i. Målet er å investere relativt små beløp spredt over mange lån for å oppnå god diversifisering og dermed redusere den totale risikoen.

Hvordan analysere og risikovurdere de ulike lånetilbudene?

I dette avsnittet ser vi på noen av «nøkkeltallene» en bør sjekke under lånedetaljer når en vurderer å investere i et nytt lån. Beklageligvis er detaljert prospekt låst før en logger seg inn med bruker på plattformen til Kameo. Heldigvis er det helt gratis å opprette konto hos Kameo og en forplikter seg heller ikke til å tegne noen lån.

Kameo låst lånedetaljer

Under har jeg ramset opp en sjekklistefor hva en bør sjekke ved hvert nytt lån:

  • Selskapets likviditetsgrad.
  • Selskapets lønnsomhet
  • Selskapets soliditet
  • Sikkerhet i form av  pant i eiendom, pant i aksjeselskap etc.
  • Totalt lån i forhold til forventet salgspris for prosjektet.
  • Tilbakebetalingsplan

De 3 første punktene på lista kan en sjekke hos https://www.proff.no/. Navn på lånetaker finner en under fanen prosjekt når en har logget seg inn hos Kameo. Under er det vist et eksempel på hvilken informasjon om selskapet en kan finne på denne siden. Det er også lurt å sjekke driftsinntekter og driftsresultat når en først risikovurderer en lånetaker.

Vurdering risiko crowdlending

Hvilke sikkerhet som er gitt for lånet kan du også sjekke under fanen prosjekt. Her fremgår det om det er tatt pant i fast eiendom, pant i aksjer i selskapet eller om det er gitt andre former for sikkerhet. Utfyllende informasjon om dette finner du litt lenger nede på siden til lånet under avsnittet sikkerhetspakke.

Pant i fast eiendom er alltid den beste formen for sikkerhet. Her er det viktig å sjekke hvilken prioritet panten er tinglyst med. 1. prioritet pant i fast eiendom er alltid å foretrekke. Aksjepant i selskapet er mindre sikkert. Her kommer det an på hvor stor egenkapital og verdier selskapet sitter på. De som har pant i aksjene i selskapet kommer etter kreditorene med pant i fast eiendom ved en eventuell konkurs. Andre former for sikkerhet ville jeg personlig vært skeptisk til.

Lån i forhold til forventet salgspris (LTV) finner du også under prospektet til hvert enkelt lån. Her vil lavest mulig LTV i utgangspunktet gi deg som investor best sikkerhet. Er lånet opp mot 90-100 % av prosjektets verdi bør det blinke kraftige varsellamper.

Og sist men ikke minst bør en sjekke hvordan selskapet har planlagt å tilbakebetale lånet til sine lånegivere, altså oss. Tilbakebetalingsplan kan være refinansiering dersom lånet er til byggeprosessen og benyttes som et byggelån. Tilbakebetaling av lån ved salg er også en vanlig metodefor å innfri lån ved nybygg. Her må en benytte skjønn og se om tilbakebetalingsmetoden virker realistisk ut fra markedshensyn, type prosjekt med mer.

Håper denne artikkelen gav en grei innføring i crowdlending. Husk at du alltid setter deg inn i risiko for tap og gevinst før du gjør egne investeringer. Lykke til!

Se alle tilgjengelige lån på plattformen

Vurderer nytt utlån med 9 % årlig renter

Vurderer nytt utlån med 9 % årlig renter

Vurderer nytt utlån med 9 % årlig renter

Nå har det kommet et nytt lån via crowdlending-plattformen Kameo. Dette lånet tilbyr 9 % årlig rente og er i følge Kameo vurdert til å innfri risikoklasse B. Umiddelbart er det noen røde varsellamper som blinker da næringseiendommen som danner sikkerhet for lånet befinner seg i Sør-Varanger kommune. I tillegg forteller flyfoto en historie om en «bygård» med mosegrodd tak og dermed et mulig fuktproblem. Spørsmålet er om en skal fokusere på dette, eller om en skal fokusere på tallene som er oppgitt i prospektet?

Flyfoto Kameo Crowdlending

Beklageligvis er detaljert prospekt låst før en logger seg inn med bruker på plattformen til Kameo, så jeg vet ikke hvor mye av detaljene fra prospektet jeg har lov å gjengi her. Heldigvis er det helt gratis å opprette konto hos Kameo og en forplikter seg heller ikke til å tegne noen lån. For å åpne konto trenger du kun BankID samt IBAN nummer til bankkontoen din (BIC og IBAN nummer kan finnes her).

Lånedetaljer crowdlending

Ut fra prospektet virker det som lånet har god sikkerhet i eiendommen da totalt lån utgjør 71% av eiendomens verditakst. I tillegg har selskapet tilfredsstillende lønnsomhet og soliditet, men scorer dårlig på likviditet. Kanskje noen på #finanstwitter kan hjelpe meg med en videre analyse av dette lånet?

Generelt om crowdlending?

Crowdlending er et relativt nytt konsept i Norge, der private investorer kan investere direkte i lån til småbedrifter og eiendomsprosjekt. Selv har jeg et ønske om økt eksponering mot eiendomssektoren og ønsker derfor å investere i passende eiendomsprosjekt som dukker opp. Ved valg av crowdlendingplattform har jeg gått for Kameo som har drevet en veletablert crowdlendingvirksomhet siden 2014.

Kameo crowdlending

De som forklarer konseptet med crowdlending best er kanskje Kameo selv. Ta en titt på videoen under hvis du vil lære mer om hvordan denne typen investeringer fungerer.

Hvordan utbetales renten ved crowdlending?

Rentene på beløpet du låner ut utbetales på månedlig basis. Hvor store renteinntekter lånet eventuelt vil innbringe hver måned finner en alltid under det relevante låneprospektet på Kameo. Her kan en trykke på knappen under betalingsplan for å se nøyaktig hvor store utbetaling en får per måned for utlånt beløp.

Risiko ved crowdlending

Som med alle andre typer investeringer er det også muligheter for å tape penger ved crowdlending. Under hvert aktuelle lån på siden til Kameo er risikoen vurdert og inndelt i risikoklasse A til E. På denne siden hos Kameo kan du lese mer om hva de ulike risikoklassene innebærer.

Risiko crowdlending

Låner jeg ut eller venter jeg på neste lån?

Som alltid er det en gylden regel at en aldri investerer mer enn en har råd til å tape. Selv vurderer jeg å gå inn med 1000 NOK på dette lånet som vil bli nr. 2 i min crowdlendingportefølje. Ved å lufte mulige investeringer på #finanstwitter kan det dukke opp momenter jeg selv ikke har tenkt på. Da er det fullt mulig å trekke seg fra lånet før tegningsperioden er over.

Fremover kommer jeg til å følge opp med nye innlegg når rentene begynner å dryppe inn på konto, samt når neste spennende låneprosjekt dukker opp på plattformen. Målet er å investere relativt små beløp spredt over mange lån for å oppnå god diversifisering og dermed redusere den totale risikoen.

Husk at du alltid setter deg inn i risiko for tap og gevinst før du gjør egne investeringer. Lykke til!

Prospekt lån nr 2 corwdlending

Se alle tilgjengelige lån på plattformen

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.