Velg en side
Slik kommer du i gang med crowdlending

Slik kommer du i gang med crowdlending

Slik kommer du i gang med crowdlending

Crowdlending er et relativt nytt konsept i Norge der privatpersoner og små investorer kan investere direkte i lån til bedrifter og eiendomsprosjekter. Utlån av denne typen gir en solid årlig renteinntekt på 8-11 % og gir en mulighet til å gjøre investeringer som tidligere kun har vært forbeholdt banker og finansinstitusjoner.

Crowdlending/crowdfunding blir ofte omtalt som folkefinansiering på godt norsk. De som forklarer konseptet med crowdlending best er kanskje Kameo selv. Ta en titt på videoen under hvis du vil lære mer om hvordan denne typen investeringer fungerer.

Hvordan komme i gang med utlån?

Ved valg av crowdlendingplattform har jeg gått for Kameo som har drevet en veletablert crowdlendingvirksomhet siden 2014. Det å opprette konto hos Kameo er helt gratis og en betaler ingenting før en eventuelt velger å finansiere et lån gjennom plattformen. For å åpne konto trenger du kun BankID samt IBAN nummer til bankkontoen din (BIC og IBAN nummer kan finnes her).

Kameo-hvordan-det-fungerer

Fordelen med å opprette konto allerede i dag er at du da får informasjon om nye spennende lån på plattformen direkte tilsendt på e-post. Du får også mulighet til å se detaljer om lånet som er låst for andre besøkende på nettsiden. Disse lånedetaljene og betingelsene er avgjørende for å kunne vurdere risiko ved lånene og dermed gjøre de riktige investeringene. Klikk på knappen under for å bli tatt direkte til siden der du kan opprette ny konto:

Kameo crowdlending

Det legges ut 2-3 nye lån på plattformen i måneden og nye lån blir som regel fulltegnet i løpet av et par dager. Under kan du se alle de siste lånene som er tilgjengelig på crowlendingsplattformen.

Siste lån på plattformen

8 % årlig rente

Risikoklasse B

Første prioritets pant i eiendom

Garantert fulltegnet lån

100 % fulltegnet

10 % årlig rente

Risikoklasse C

Andre prioritets pant i eiendom

Morselskapsgaranti på lånebeløpet

100 % fulltegnet

9 % årlig rente

Risikoklasse C

Første prioritets pant i eiendom

To forhåndssalg

Hvordan utbetales renten på lånet?

Rentene på beløpet du låner ut utbetales på månedlig basis. Hvor store renteinntekter lånet eventuelt vil innbringe hver måned finner en alltid under det relevante låneprospektet på Kameo. Her kan en trykke på knappen under betalingsplan for å se nøyaktig hvor store utbetaling en får per måned for utlånt beløp. Rentene kan enten tas ut av konto, eller brukes til å finansiere nye lån dersom du ønsker å tvide låneporteføljen din.

Risiko ved crowdlending

Når jeg diskuterer crowdlending med venner og bekjente får jeg alltid mange ulike spørsmål og innspill vedrørende finansieringsformen. Noen av de vanligste er gjengitt under i anonymisert form.

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.

«Kjipt å låne til 9+ % rente i dag, er man ikke passe desperat da?»

«Det virker for lett, så føler det bør være en bakside jeg ikke ser.»

«Alltid lurt på hvorfor et selskap ikke kan låne penger av en vanlig bank.»

Jonas Bergman hos Kameo har besvart mange av disse spørsmålene i et blogginnlegg. En av hovedgrunnene til at eiendomsselskaper velger Kameo ved nye prosjekter er at Kameo tilbyr mer fleksible vilkår og smidigere håndtering enn hva banken tilbyr. Et annet moment er at Kameo har langt kortere behandlingstid enn tradisjonelle banker og at selv om det er høyere rente på lånet via crowdlending så tjener selskapene dette inn ved å kunne fullføre prosjektet raskere. Det siste momentet som nevnes er at banker generelt bare tillater finansiering av et prosjekt om gangen, noe som hindrer selskaper i å vokse. Hos Kameo kan selskapene få flere lån parallelt hvis andre betingelser er innfridd og kan dermed ekspandere raskere.

Som med alle andre typer investeringer er det mulighet for å tape penger også ved crowdlending. Under hvert aktuelle lån på siden til Kameo er risikoen vurdert og inndelt i risikoklasse A til E. På denne siden hos Kameo kan du lese mer om hva de ulike risikoklassene innebærer.

Risiko crowdlending

Risikoen som er skissert over forutsetter at du sprer investeringene ut over flere lån. Som alltid er det en god tommelfingerregel at en aldri investerer mer enn en har råd til å tape. For å lære mer om crowdlending har jeg startet forsiktig med 1000 NOK for hvert av lånene jeg har investert i. Målet er å investere relativt små beløp spredt over mange lån for å oppnå god diversifisering og dermed redusere den totale risikoen.

Hvordan analysere og risikovurdere de ulike lånetilbudene?

I dette avsnittet ser vi på noen av «nøkkeltallene» en bør sjekke under lånedetaljer når en vurderer å investere i et nytt lån. Beklageligvis er detaljert prospekt låst før en logger seg inn med bruker på plattformen til Kameo. Heldigvis er det helt gratis å opprette konto hos Kameo og en forplikter seg heller ikke til å tegne noen lån.

Kameo låst lånedetaljer

Under har jeg ramset opp en sjekklistefor hva en bør sjekke ved hvert nytt lån:

 • Selskapets likviditetsgrad.
 • Selskapets lønnsomhet
 • Selskapets soliditet
 • Sikkerhet i form av  pant i eiendom, pant i aksjeselskap etc.
 • Totalt lån i forhold til forventet salgspris for prosjektet.
 • Tilbakebetalingsplan

De 3 første punktene på lista kan en sjekke hos https://www.proff.no/. Navn på lånetaker finner en under fanen prosjekt når en har logget seg inn hos Kameo. Under er det vist et eksempel på hvilken informasjon om selskapet en kan finne på denne siden. Det er også lurt å sjekke driftsinntekter og driftsresultat når en først risikovurderer en lånetaker.

Vurdering risiko crowdlending

Hvilke sikkerhet som er gitt for lånet kan du også sjekke under fanen prosjekt. Her fremgår det om det er tatt pant i fast eiendom, pant i aksjer i selskapet eller om det er gitt andre former for sikkerhet. Utfyllende informasjon om dette finner du litt lenger nede på siden til lånet under avsnittet sikkerhetspakke.

Pant i fast eiendom er alltid den beste formen for sikkerhet. Her er det viktig å sjekke hvilken prioritet panten er tinglyst med. 1. prioritet pant i fast eiendom er alltid å foretrekke. Aksjepant i selskapet er mindre sikkert. Her kommer det an på hvor stor egenkapital og verdier selskapet sitter på. De som har pant i aksjene i selskapet kommer etter kreditorene med pant i fast eiendom ved en eventuell konkurs. Andre former for sikkerhet ville jeg personlig vært skeptisk til.

Lån i forhold til forventet salgspris (LTV) finner du også under prospektet til hvert enkelt lån. Her vil lavest mulig LTV i utgangspunktet gi deg som investor best sikkerhet. Er lånet opp mot 90-100 % av prosjektets verdi bør det blinke kraftige varsellamper.

Og sist men ikke minst bør en sjekke hvordan selskapet har planlagt å tilbakebetale lånet til sine lånegivere, altså oss. Tilbakebetalingsplan kan være refinansiering dersom lånet er til byggeprosessen og benyttes som et byggelån. Tilbakebetaling av lån ved salg er også en vanlig metodefor å innfri lån ved nybygg. Her må en benytte skjønn og se om tilbakebetalingsmetoden virker realistisk ut fra markedshensyn, type prosjekt med mer.

Håper denne artikkelen gav en grei innføring i crowdlending. Husk at du alltid setter deg inn i risiko for tap og gevinst før du gjør egne investeringer. Lykke til!

Se alle tilgjengelige lån på plattformen

Vurderer nytt utlån med 9 % årlig renter

Vurderer nytt utlån med 9 % årlig renter

Vurderer nytt utlån med 9 % årlig renter

Nå har det kommet et nytt lån via crowdlending-plattformen Kameo. Dette lånet tilbyr 9 % årlig rente og er i følge Kameo vurdert til å innfri risikoklasse B. Umiddelbart er det noen røde varsellamper som blinker da næringseiendommen som danner sikkerhet for lånet befinner seg i Sør-Varanger kommune. I tillegg forteller flyfoto en historie om en «bygård» med mosegrodd tak og dermed et mulig fuktproblem. Spørsmålet er om en skal fokusere på dette, eller om en skal fokusere på tallene som er oppgitt i prospektet?

Flyfoto Kameo Crowdlending

Beklageligvis er detaljert prospekt låst før en logger seg inn med bruker på plattformen til Kameo, så jeg vet ikke hvor mye av detaljene fra prospektet jeg har lov å gjengi her. Heldigvis er det helt gratis å opprette konto hos Kameo og en forplikter seg heller ikke til å tegne noen lån. For å åpne konto trenger du kun BankID samt IBAN nummer til bankkontoen din (BIC og IBAN nummer kan finnes her).

Lånedetaljer crowdlending

Ut fra prospektet virker det som lånet har god sikkerhet i eiendommen da totalt lån utgjør 71% av eiendomens verditakst. I tillegg har selskapet tilfredsstillende lønnsomhet og soliditet, men scorer dårlig på likviditet. Kanskje noen på #finanstwitter kan hjelpe meg med en videre analyse av dette lånet?

Generelt om crowdlending?

Crowdlending er et relativt nytt konsept i Norge, der private investorer kan investere direkte i lån til småbedrifter og eiendomsprosjekt. Selv har jeg et ønske om økt eksponering mot eiendomssektoren og ønsker derfor å investere i passende eiendomsprosjekt som dukker opp. Ved valg av crowdlendingplattform har jeg gått for Kameo som har drevet en veletablert crowdlendingvirksomhet siden 2014.

Kameo crowdlending

De som forklarer konseptet med crowdlending best er kanskje Kameo selv. Ta en titt på videoen under hvis du vil lære mer om hvordan denne typen investeringer fungerer.

Hvordan utbetales renten ved crowdlending?

Rentene på beløpet du låner ut utbetales på månedlig basis. Hvor store renteinntekter lånet eventuelt vil innbringe hver måned finner en alltid under det relevante låneprospektet på Kameo. Her kan en trykke på knappen under betalingsplan for å se nøyaktig hvor store utbetaling en får per måned for utlånt beløp.

Risiko ved crowdlending

Som med alle andre typer investeringer er det også muligheter for å tape penger ved crowdlending. Under hvert aktuelle lån på siden til Kameo er risikoen vurdert og inndelt i risikoklasse A til E. På denne siden hos Kameo kan du lese mer om hva de ulike risikoklassene innebærer.

Risiko crowdlending

Låner jeg ut eller venter jeg på neste lån?

Som alltid er det en gylden regel at en aldri investerer mer enn en har råd til å tape. Selv vurderer jeg å gå inn med 1000 NOK på dette lånet som vil bli nr. 2 i min crowdlendingportefølje. Ved å lufte mulige investeringer på #finanstwitter kan det dukke opp momenter jeg selv ikke har tenkt på. Da er det fullt mulig å trekke seg fra lånet før tegningsperioden er over.

Fremover kommer jeg til å følge opp med nye innlegg når rentene begynner å dryppe inn på konto, samt når neste spennende låneprosjekt dukker opp på plattformen. Målet er å investere relativt små beløp spredt over mange lån for å oppnå god diversifisering og dermed redusere den totale risikoen.

Husk at du alltid setter deg inn i risiko for tap og gevinst før du gjør egne investeringer. Lykke til!

Prospekt lån nr 2 corwdlending

Se alle tilgjengelige lån på plattformen

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.

#Finanstwitter affiliate webside – del 1

#Finanstwitter affiliate webside – del 1

#Finanstwitter affiliate webside – del 1

Etter 1 år på #finanstwitter kan jeg ikke annet enn å være takknemlig for alle de fine folkene som gladelig deler av kunnskapen de besitter, enten det gjelder investeringer, trading, sparing eller veien mot økonomiske frihet. Nå er tiden kommet for å gi noe håndfast tilbake til #finanstwitter, enten dere liker det eller ei. Av de som stemte var det 56 stykk som ønsket at jeg skulle ta dere med på prosessen med å bygge en side hustle i form av en affiliate webside. Denne siden skal etter planen generere passiv inntekt. All respekt går også ut til de 22 stykkene som ba meg drite i hele prosjektet. Liker at dere holder dere på den smale sti med kun investeringer.

Twitter affiliate webside prosjekt

Hva i alle dager er en affiliate webside?

En affiliate webside er i bunn og grunn en vanlig webside eller blogg der en tjener penger ved å henvise leserne til tredjeparts websider, mot at en får en provisjon dersom de kjøper noe på denne websiden. Et kjent norsk eksempel på denne typer websider er prisguiden.no. Altså en «man in the middle» som ikke selv selger noe eller har noen form for kundeansvar. Vi skal komme tilbake til dette med «monitisering» av websider senere i denne artikkelserien, som strekker seg fra idé til fiks ferdig webside.

Affiliat webside

Før vi starter er det på sin plass med en liten advarsel til alle lesere. Jeg er ikke på noen som helst måte ekspert på webdesign og SEO strategier. Det er derfor mulig at fremgangsmåten jeg viser ikke er den mest optimale, men dette er en metode som har fungert godt for meg tidligere. Forhåpentligvis har jeg tilegnet meg så mye kunskap innen de ulike delområdene at det blir interessant for dere å lese, selv om dere har litt erfaring med denne type websider fra tidligere. Det må også nevnes at denne artikkelserien passer like godt for de av dere som bare ønsker å lage en finansblogg uten at dere har mål om å tjene penger på denne.

Hva er kriteriene for en nettside med passiv inntekt?

Som mange andre på #finanstwitter har jeg en ganske hektisk hverdag med jobb, familieliv, fritidsaktiviteter og annet som fyller store deler av dagen. Målet med denne nye websiden er at den skal bygges i løpet av denne artikkelserien for deretter å generere inntekt uten nevneverdig oppfølging. Nesten som en utbytteaksje, som bare fortsetter å gi penger inn på konto hvert kvartal.

Jeg har derfor satt opp følgende kriterier for konseptet til nettside:

 • Nisje nettside for å få organisk trafikk
 • Websiden må løse et problem eller tilby «merverdi»
 • Websiden må behøve minimalt med oppfølging
 • Produktet nettsiden skal «tjene penger på» bør ikke være syklisk
 • Modellen for inntekt skal kun være en man-in-the-middle
 • Må være innenfor en bransje uten altfor mye konkurranse.
 • Webside som oppleves som «spammete»
 • Produkter relatert til årstider/høytider
 • Forbrukerteknologi/mote

Noen synes kanskje det er rart å avvise mote og forbrukerteknologi så bastant, siden dette tross alt er noe som interesserer veldig mange. Min erfaring er at disse kategoriene er i stadig endring drevet av trender, og at det da nærmest blir en fulltidsjobb å generere innhold til en slik side.

Det desidert viktigste å ta med seg fra dette avsnittet er at siden vi skaper enten må løse et problem eller tilføre besøkende på nettsiden en form for «merverdi». Merverdi kan være å fortelle noe om et produkt som gjesten ikke selv kan google seg frem til, eller vurdere ulike produkter opp mot hverandre i en test/analyse. Det må også understrekes at siden vi skal lage ikke skal føles «spammete». Gjestene som besøker nettsiden skal sitte igjen med intrykket av at siden er hjelpsom, og ikke at en prøver å selge dem noe. Dersom dere tar med dere disse punktene når dere selv skal lage nettsider, så vil dere ha langt større sjanse for å lykkes.

En idé til webside blir født

Før jeg låser meg til en spesifikk idé kjører jeg alltid en brainstorming der jeg tømmer hjernen for alle stikkord jeg kommer på og får de ned på papiret. Her kan en enten bruke den gode gamle metoden med papir og penn, eller en kan bruken en word cloud generator dersom en ønsker en digital visuell fremstilling. Som en kan se av idéskyen under har jeg allerede peilet meg inn mot en nisje som omhandler babyer og babyprodukter. Mer om grunnene til dette senere. Allerede her er jeg redd for at jeg kommer til å miste 95 % av leserne fra #finastwitter som tenker:

«Babyprodukter?!? Det er kjedelige saker, orker ikke lese mer om dette»

 Det viktige her er å ikke henge seg opp i hva akkurat denne nettsiden skal handle om. Alle trinn med å sette opp wordpress-blogg, SEO og  monitisering er generelle og like relevant for en hardcore finansblogg eller en blogg om Bitcoin. Før dere leser videre ønsker jeg at dere skribler ned deres egen idémyldring. Hvilket problem skal deres nettside løse? Hvilke nisje skal nettsiden være innenfor? Hva interesserer du deg for som du kan lage nettside om? Post gjerne deres egen word cloud som bilde under min tweet om dette innlegget.

Brainstorming affiliate webside

Så litt om hvorfor jeg tror en nisjeside om babyprodukter kan generere trafikk, og dermed generere passive affiliate inntekter. Hvert år fødes det i nærheten av 55 000 babyer i Norge. Dette betyr 55 000 potensielle besøkende på en nettside som skal hjelpe vordende mødre (og fedre) med å forberede seg på livet som småbarnsforeldre. Tabellen under er hentet fra SSB sin statistikk for Norge.

Fødselstall norge

Egne erfaringer tilsier at småbarnsmødre generelt, og førstegangsfødende spesielt, er villig til å bruke store summer på å bygge rede og sikre omgivelser til den nyfødte. For å underbygge dette har jeg hentet ut statistikk fra SIFOs referansbudsjett for forbruksutgifter. Her er det estimert at utgifter til spedbarnsutstyr (grunnutrustning) koster 4010 kr per måned fra 6 måneder før fødsel. I tillegg kommer utgfter til supplering på 830 kr per måned for babyer under 1 år. Det vil si at en gjennomsnittsbaby koster 34 020 kr bare i nødvendig babyutstyr og stelleprodukter det første leveåret. Plusser en på mat, klær, pleieprodukter og leker så er utgiftene for en baby det første leveåret på totalt 56 680 kr. Med dette som utgangspunkt kan det virke som en nisjeside om babyprodukter kan genrere inntekter dersom en greier å lose småbarnsforeldre inn på siden.

Hvilket problem skal min nettside løse?

I hovedsak skal min nye affiliate-nettside hjelpe blivende småbarnsforeldre (og spesielt mødre) med et problem. Det er å få en oversikt over alle gratis babypakker som tilbys av butikker og nettbutikker. Babypakker en en type produktprøver en kan bestille der en får tilsendt et utvalg bleier, stelleprodukter, smokker og babymat for å teste hvilke produkter en liker.

Men hvordan skal du tjene penger på en oversikt over gratis produkter tenker du kanskje? Dette skal jeg komme tilbake til i en senere artikkel i denne serien som tar opp «moitisering» av nettsider. I første omgang skal vi konsentrere oss om å sette opp en wordpress-side og skape godt innhold på denne. Dette kommer i neste del av denne artikkelserien.

Jeg tar action og registrerer domene

Når en skal lage den fysiske webbsiden er domene det første en må tenke på. Et domene er pekeren til din nettside og kan ha endelser som .no, .eu, .com, .as, .info og mange flere. Min anbefaling er at du enten går for .no domene (dersom siden er for norsk publikum) eller .com domene dersom du skal lage en engelskspråklig nettside. Hvilken domener som er ledige kan en eksempelvis sjekke ut hos bluehost.com eller domeneshop.no.

Etter en lengere prosesse med ulike forslag til domene-navn kom jeg frem til et forslag jeg tror vil treffe målgruppen rett i hjerterota. Målgruppen er i dette tilfellet kvinner i alderssegmentet 18-35 som venter sitt første barn.

nyilivet logo

For de nysgjerrige er det mulig å klikke seg inn på min nye nettside og se på byggeprosessen underveis. Foreløpig ser websiden mer ut som en byggeplass enn en ferdig webside, men dette vil forhåpentligvis endre seg i løpet av artikkelserien

Under har jeg listet opp to leverandører som tilbyr domene registrering og webhotell som jeg har god erfaring med fra tidligere. Det finnes mange flere leverandører på markedet, men jeg vil vise hvordan en setter opp en wordpress nettside hos disse to da begge tilbyr one click wordpress install. Det betyr at dere slipper å forholde dere til ftp-opplasting og opsett av MYSQL database. Det enkle er ofte det beste!

Bluehost wordpress

Bluehost

Skal en gå for engelskspråklig nettside/blogg er bluehost en god samarbeidspartner for ditt neste prosjekt.

Pris for domene + webhotell er fra $2,95 + moms per måned. Merk at domenet er gratis første året.

Klik her for å komme til prisoversikten.

domeneshop

Domeneshop

Satser du på norsk brukermasse kan det være riktig å gå for et .no domene. Da er domenshop en klar anbefalt leverandør.

Pris for domene + webhotell medium er 420 kr per år.

Klikk her for å komme til prisoversikten

Som dere ser koster det altså under 500 kr i året for å drifte en affiliate webside som potensielt kan gi dere inntekter i hundretusenkronersklassen. Hos domeneshop er det viktig at en velger webhotell medium eller bedre siden en trenger MySQL database for å sette opp wordpress. Hos Bluehost kan en velge Basic eller bedre.

I neste artikkel i denne serien om affiliate webside skal jeg ta dere gjennom prosessen med å sette opp wordpress webside hos både domeneshop og Bluehost. I tillegg skal vi ta en rask gjennomgang av wordpress themes slik at dere allerede etter neste artikkel er klar til å starte å blogge. Legg gjerne igjen en kommentar under dersom dere lurer på noe fra del 1 eller dersom dere bare vil fortelle om deres idéer eller hvilke domene dere har valgt å registrere. Lykke til med brainstorming!

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.

Invester smartere med aksjer – bokomtale

Invester smartere med aksjer – bokomtale

Invester smartere med aksjer – bokomtale

Når det først kommer en ny norsk bok om aksjehandel på markedet så må en selvsagt lese den. Denne gangen er det mannen bak investorkilden.com som har debutert som forfatter. Boken er myntet på nybegynnere i aksjemarkedet som ønsker å begynne med investering i aksjer eller aksjetrading. Kort fortalt en bok forfatteren selv skulle ønske han hadde lest før han startet med aksjehandel tilbake i 2010.

Hvem passer boken for:

 • Nye investorer som ønsker en grunnleggende innføring i aksjemarkedet.
 • Investorer som søker meravkastning i forhold til avkastningen en kan få i et indeksfond.
 • Alle som trenger innføring i analyse av aksjeselskaper.
 • Investorer som ønsker en innføring i teknisk analyse.
Invester smartere med aksjer

Invester smartere med aksjer

Forfatter: Håkon Rolfsen

Nettside: www.investorkilden.com

Utgivelsesår: 2020

Antall sider: 75

Boka er inndelt i 7 kapitler som tar for seg temaer som grunnleggende aksjekunnskap, personlige egenskaper for å lykkes i aksjemarkedet, forskjellen på investorer og tradere samt to mer dyptgående kapitler om fundamental- og teknisk analyse. I tillegg får du historier fra forfatterens eget liv hvor blir vi tatt med tilbake på gutterommet hvor han som ungdom bestemmer seg for at han skal bli rik på aksjer. Her fortelles en historie om et katastrofalt aksjekjøp som jeg tror de fleste investorer kan kjenne seg igjen i. Hvilken aksje det dreier seg om og hvordan historien endte må du nesten lese boka for å finne ut av.

Det fine med boka er at nybegynnere i aksjemarkedet får en grunnleggende innføring i hva aksjer er. Her tar boka for seg ulike aksjeklasser, hvordan aksjer handles og ulike måter en kan tjene penger på aksjehandel. Et av de beste poengene i dette kapitelet er en realitetsorientering for alle som har lest tabloide overskrifter i landets aviser. Det er nemlig ikke så lett som det virker å dobbler pengene raskt på aksjehandel. Det er slett ikke umulig å slå indeks, men det krever hardt arbeid og en kan i alle fall ikke forvente dobbling av pengene hvert år.

Et annet spennende aspekt som tas opp i boken er hvilke personlighetstrekk som avgjør om du passer tillangsiktig investeringer eller om du heller passer som trader. Her gjelder det å være ærlig mot deg selv og finne ut hva du ønsker av aksjemarkedet og hvor mye tid og resurser du er villig til å legge i din nye hobby.

Aksjeanalyse, fundamental og teknisk

Når en først kommer så langt at en skal kjøpe sine første aksjer så er kapitlet om fundamental analyse gull verdt. Her går boka gjennom de viktigste terminologiene som ofte benyttes i aksjeanalyse og en får en kort innføring i hvordan en skal lese resultatregnskap, balanse og kontantstrømrapport. Dersom du aldri har lest en års- eller kvartalsrapport før er dette kapitelet gull verdt for deg og du sparer utallige timer med google-søk for å finne ut av alle finanstermene. Kapitlet kommer også med en «smørbrødliste» for hva du må undersøke når du skal utføre en fundamental analyse av et selskap.

I tillegg er det et kapittel om teknisk analyse som hurtig går gjennom det grunnleggende ved formasjoner i kursgrafer og indikatorer en kan benytte til å vurderetilbud og etterspørsel i markedet. Som det kanskje skinner gjennom behandler dette kapitelet kun toppen av isfjellet som går under samlebetegnelsen «teknisk analyse». Skal en mestre dette må en benytten aktiv prøving og feiling i markedet samt studere og analysere mye på egenhånd.

Hva kan en forvente av boka Invester smartere med aksjer?

La oss først begynne med hva en ikke kan forvente av boka. Invester smarte med aksjer er på ingen måte en «aksjebibel» som går i dybden og dekker absolutt alle aspekter ved aksjehandel. Det boka derimot gjør til fulle er å vekke nysgjerrighet rundt aksjehandel og gir en innføring i de ulike analysemetodene du må fordype deg videre i for å bli en god aksjeinvestor.

«Hvis du vet hva du ikke vet, så har du mye større sjanse for å lykkes i aksjemarkedet enn dersom du tror du vet ALT.»

Selv etter å ha lest denne boka kommer du garantert til å gjøre noen feil i aksjemarkedet. Forskjellen er at du nå er mer bevisst på dine feiltrinn ved aksjehandel og du unngår forhåpentligvis å tråkke så fullstendig i salaten som du ellers ville gjort. Dette betyr som regel færre og mindre tap, samt en nysgjerrighet på aksjemarkedet og hva som må til for å muligens greie å slå indeks. Og hvis du synes det høres ut som en uoverkommelig jobb, selv etter å ha lest boka, kan du alltids investere i globale indeksfond. If you can’t beat them join them.

Boken kan kjøpes her. Lykke til med lesingen og aksjehandel alle sammen!

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.

Disclaimer

Bokomtaler på www.darkpool.no er ikke sponset, betalt eller gjenstand for returprovisjon i form av affiliate-lenker. Omtalen er en personlig og uavhengig vurdering av den aktuelle boken. Ønsker du omtale av en ny bok er det bare å sende et utkast for gjennomlesning. Finner jeg boka relevant innenfor sjangeren økonomi, side hustle, affiliate marketing etc. så skriver jeg omtale av boka.

- Utbytteprinsen

Jeg tester ut crowdlending med Kameo

Jeg tester ut crowdlending med Kameo

Jeg tester ut crowdlending med Kameo

På veien mot økonomisk frihet er jeg alltid på jakt etter nye inntektsstrømmer. Crowdlending er et relativt nytt konsept i Norge, der private investorer kan investere direkte i lån til småbedrifter og eiendomsprosjekt. Selv har jeg et ønske om økt eksponering mot eiendomssektoren og har derfor ventet til et passende eiendomsprosjekt har dukket opp. Ved valg av crowdlendingplattform har jeg gått for Kameo som har drevet en veletablert crowdlendingvirksomhet siden 2014.

Å opprette konto hos Kameo er helt gratis og en betaler ingenting før en eventuelt velger å finansiere et lån gjennom plattformen. For å åpne konto trenger du kun BankID samt IBAN nummer til bankkontoen din (BIC og IBAN nummer kan finnes her). Fordelen med å opprette konto allerede i dag er at du da får informasjon om nye spennende lån på plattformen direkte tilsendt på e-post. Nye lån blir som regel fulltegnet i løpet av et par dager.

Kameo crowdlending

De som forklarer konseptet med crowdlending best er kanskje Kameo selv. Ta en titt på videoen under hvis du vil lære mer om hvordan denne typen investeringer fungerer.

Hva blir mitt første utlån med crowdlending?

Jeg har kommet over et eiendomsprosjekt som jeg synes virker veldig spennende. Et eiendomsselskap som ønsker å videreutvikle sin eiendomsportefølje ønsker totalt å låne 10 000 000 NOK fordelt på to lånerunder.  På dette prosjektet er det 9 % årlig rente og minstebeløp en kan tegne seg for er 500 NOK.

Kameo lån

Selskapet ønsker å benytte lånet til refinansiering av tidligere lån gjennom Kameo og til investeringer forbundet med utvikling av eiendom. Dette er første transje av minimum to transjer. Selskapets portefølje består av utleieleiligheter som per dags dato er verdivurdert til NOK 113 800 000.

 • 9% Årlig rente
 • Aksjepant i morselskapet
 • Utleieleiligheter verdsatt til NOK 113,8M, med en lav belåningsgrad
 • Årlige leieinntekter på omtrent NOK 6,4M
Crowdlending Kameo

Hvordan utbetales renten på lånet?

Rentene på beløpet du låner ut utbetales på månedlig basis. Hvor store renteinntekter lånet eventuelt vil innbringe hver måned finner en alltid under det relevante låneprospektet på Kameo. Her kan en trykke på knappen under betalingsplan for å se nøyaktig hvor store utbetaling en får per måned for utlånt beløp.

Risiko ved crowdlending

Som med alle andre typer investeringer er det også muligheter for å tape penger ved crowdlending. Under hvert aktuelle lån på siden til Kameo er risikoen vurdert og inndelt i risikoklasse A til E. På denne siden hos Kameo kan du lese mer om hva de ulike risikoklassene innebærer.

Risiko crowdlending

Som alltid er det en god tommelfingerregel at en aldri investerer mer enn en har råd til å tape. Selv har jeg startet forsiktig med 1000 NOK for å lære mer om crowdlending. Fremover kommer jeg til å følge opp med nye innlegg når rentene begynner å dryppe inn på konto, samt om nye og spennende låneprosjekter som dukker opp på låneplattformen. Målet er å investere relativt små beløp spredt over mange lån for å oppnå god diversifisering og dermed redusere den totale risikoen.

Husk at du alltid setter deg inn i risiko for tap og gevinst før du gjør egne investeringer. Lykke til!

Innbetaling Kameo

Se alle tilgjengelige lån på plattformen

Hvordan tjene penger på Bitcoin uten å handle med Bitcoin?

Les her om hvordan du kan generere passiv inntekt på Bitcoin uten å sette inn en eneste krone selv. For godt til å være sant tenker du kanskje? La meg presentere deg for konseptet med affiliate marketing.